برخی از دوستان فکر می کنند دین ایدئولوژیک نیست

و ایدئولوژی نداره 

 مفهوم ایدئولوژی در قرن های اخیر به دلیل تشکیل احزاب افراطی  تخریب شده 

و هجمه های زیادی به اون  وارد هست 

ولی واقعیت اینه که ایدئولوژی داشتن موتور محرکه ای هست که می تونه بسیار موثر باشه 

و دین به عنوان برنامه ی جامع زندگی 

با در نظر گرفتن این موضوع که خلقت بیهوده نیست 

دارای خط مشیی هست که میشه از اون به عنوان یک ایدئولوژی همراه با جهان بینی یاد کرد.

اما ایدئولوژی با جهان بینی تفاوت هایی دارن 

 در پست بعدی رابطه ی این دو مقوله ذکر میشه...