رشته ی تحصیلیم جزو رشته های مرتبط با علوم انسانی نبوده و نیست 

مطالبی که گذاشته میشه بیشتر حاصل مطالعاتم هست 

مطالبی هستند که دونستنش واقعا لازمه 

برای همه 

سعی می کنم مطالب رو با حفظ روال علمی و درج منابع بنویسم 


اینجا می تونین مطالب اجتماعی رو دنبال کنین...