گاهی باید سطح توقعمون رو از خودمون بالاتر ببریم و بیشتر تلاش کنیم 

تا به نتیجه ای که دنبالش هستیم برسیم

به قول جناب مولانا که میگه:

ای نسخه ی نامه ی الهی که تویی***وی آینه ی جمال اهی که تویی

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست***در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی