یادم نیست چندم بودم شاید سوم دبستان یا شایدم چهارم
یه مسابقه ای تو یکی از مجله های دانش آموزی برگزار میشد به نام
"مهربانترین پدر دنیا"
یادمه خیلی وقت گذاشتم که یه مطلب عالی بنویسم ولی خب تا اومدم بفرستمش دیر شد و به مسابقات نرسید
این روزا اما به یاد این مهربانترین بودن کار سختی نیست
شما هم دعوتی دوست عزیز:

روزه ی فقر کودکان سرزمینمان را بشکنیم...