عنایت حق تنها در نعمت و رحمت او نیست، حتی در بلا ها و مصیبت ها نیز جلوه کرده است:

در هر گرفتاری سه نعمت وجود دارد:

1. نقطه ی ضعف را شناخته ای

2.تعلق و وابستگیت کم شده

3.برایت دلشکستگی آمده

که این سه نعمت، نعمت های کوچکی نیستند.

با این نگاه در مصیبت ها نه تنها صبور که شاکر هم خواهی بود.

در برابر بلا و گرفتاری به سه شکل می توان رفتار کرد:

1. جزع و ناله و فریاد

2.صبر و شکیبایی

3.شکر

و شکر مختص کسانی است که به این مرحله از آگاهی رسیده باشند.


برگرفته از کتاب" شرحی بر دعاهای روزانه ی حضرت زهرا (س)" استاد علی صفایی حائری