گه گاهی مطالعات خرد خرد فلسفی داشتم ولی 

جسته و گریخته 

 گاهی یه کتاب 

همیشه دلم می خواست مطالعات مفصل و مدونی تو این زمینه داشته باشم 

امروز یه کتاب خریدم از علامه جعفری 

"فلسفه ی دین" 

قبلا از ایشون کتابایی خونده بودم

نثر قشنگی دارن 

به نظرم این شروع خوبیه برای 

مطالعات بعدی...

پ.ن: امروز روز بزرگداشت علامه جعفری بود و روز فلسفه، یه همایشی هم با حضور استاد دینانی بر گزار شده بود، اونجا بودم ولی فرصت نشد داخل سالن برم، اشکالی نداره به جاش یه کتاب از علامه خریدم ...