شاید یه قدم کوچیک اما نسبتا خوب که نمی دونم چقدر تاثیر گذار خواهد بود!

برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی برداشته شده:

به عنوان

"عیدانه کتاب"

امیدوارم موثر باشه:

http://www.ketab.ir/modules.php