فقط خداست که عالم به همه ی لحظه هاست 

وقتی اتفاقی می افته 

همه گمانه زنی می کنن و پیاز داغ قضیه رو زیاد می کنن 

ولی واقعیت اینه که 

حتی اگه ما اسناد به نظر موجهی هم داشته باشیم 

باز هم اونجا نبودیم 

و نمی دونیم واقعا چه اتفاقی افتاده 

....

چقدر کوچیکیم و ناتوان 

و پر مدعا

در برابر خداوند قادر و و بی انتها