مخالفم با اینکه یه سری ادعا می کنن 

بدحجابیمون نافرمانی مدنی هستش و اعتراض

دخترای زیادی رو می شناسم که نه آگاهانه فقط به این خاطر که زیبایی دوست هستند 

حجابشونو رعایت نمی کنن یا  آرایش می کنن

و واقعا هم آدمای بدی نیستند 

حتی می تونم بگم نه تنها بد نیستند بلکه خیلی هم خوب و موقر هستند 

و مراعات می کنن 

و سعی می کنن به معنی واضح کلمه انسانی زندگی کنن 

خیلی های دیگه هم بحثشون آزادیه

میگن دوست داریم، این سلیقه ی ماست

و البته صادقانه و بی ادعای گزاف

اما یه سری پشت ادعا ها می خوان قایم بشن!

ازین خانومایی که می گن داریم نافرمانی مدنی می کنیم 

یه نفر بپرسه 

اگه بدحجابیتون، آرایش غلیظتون نافرمانی مدنی  هستش 

چرا وقتی یا دفعه می بینین کرمتون تموم شده و فراموش کردید یه نوشو بخرید

 تا وقتی یه کرم دیگه براتون نخرن از خونه بیرون نمیاین؟؟

آیا اینم نافرمانی مدنیه؟

اینو به عینه دیدما...!!

واقعا وضعیت اعتماد به نفس دخترای ما وضعیت تاسف آوریه

تو کشورای اروپایی خانوما تا احساس سرحالی و شادابی می کنن 

اصلا سراغ آرایشای غلیظ نمیرن....

کاش 

صادق باشیم و پشت ادعاهای بیخود قایم نشیم....

البته اجبار تو هر راهی مردم رو به سمت مقابلش حرکت میده...

این رو انکار نمی کنم  ولی یه سری بیخودی ادعا دارن!