امشب یه مطلب خوبی شنیدم امشب

قبلا هم شنیده بودم ولی با این از این زاویه نگاهش نکرده بودم 

"چرا به مرده محتضر می گویند؟"

محتضر از ریشه ی حضر ( به معنی حاضر شدن) گرفته شده 

شاید دلیل اینکه به کسی که در حال جان کندن هست محتضر می گن 

اینه که یه سری از چیزایی که تا کنون نسبت بهشون آگاهی نداشته 

رو مقابلش حاضر می بینه 

مثلا صورت اعمالشو 

فرشته ی مرگ رو 

و ....

وقتی که دیگه راه برگشتی نیست!

کاش قبل از مرگمون نسبت به اعمالمون محتضر باشیم

یعنی 

حواسمون به خودمون باشه 

خیلی حرف قشنگی بود

خیلی