یادم نمیاد هیچ وقتی از شنیدن خبر خوشی در مورد کسی ناراحت شده باشم 

-حتی اگه شوکه شده باشم-


یادم نمیاد هیچ وقت از دیدن حس خوبی در کسی ناراحت شده باشم 

-حتی اگه برام غیر منتظره بوده باشه-


و همیشه با شنیدن خبرای خوب در مورد دیگران جزو اولین تبریک گوینده ها بودم 

و جز دعا کننده ها 


و این همیشه برام باعث افتخار بوده و هست 


.

.

.

به نظر میرسه برای دوست خوبم خبرای خوشی تو راهه 

از اعماق قلبم بهترین ثانیه ها رو براش آرزو می کنم