شکرگزار لحظه لحظه ی زندگیمون باشیم 


باز هم من زنده ام،آه ای خدا متشکرم!*** بازباران برغبارشیشه ها،متشکرم!


 بازهم بیداری وخمیازه وصبحی دگر،***دیدن آینه و نور و صدا،متشکرم!


 باردیگر میتوانم بوکنم از پنجره،****یاس های خیس رامتشکرم!


 گرچه دراین وقت پر،گهگاه یادت میکنم،*** خاطرم جمع است میبخشی مرا، متشکرم!


 منکه بی تسبیح وبی سجاده ام ،ازمن بگیر،

 این غزل ها رابعنوان دعا،متشکرم.


"حمید مصدق"


"