گاهی هم باید پرسید 

کدام خدای ماست؟

خدای واحدی که به ما جان داد و از رگ گردن به ما نزدیکتر و بینا تر و آگاه تر است

همو که زمان گرفتاری و تنگدستی صدایش می کنیم 

و از صمیم قلب می خوانیمش


یا 

.

.

.


و خدا فرمود:

دو معبود برای خود مگیرید 

جز این نیست که او خدایی یگانه است 

پس تنها از من بترسید(1)

...............

او یکی است و دو نیست

ابراهیم بت های خود باش1.وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإیَّایَ فَارْهَبُونِ( سوره ی نحل-آیه 51)