میان واژه و پندار

بیش از آنکه بتوان دریافت، هست

پندار هایی هست که واژه هایی برایشان نمی توان یافت...

"ولادیمیر هولان"