میل به جاودانگی و زندگی جاودانه 

دوم راهنماییی بودم که از کتابخونه هلال احمر کتاب هفت پیکر و اسکندر نامه ی نظامی رو گرفتم 

ماجرای اسکندرنامه 

ماجرای سفر اسکندر برای یافتن آب حیات یا آب زندگانی بود 

آبی که اگر آدمی می نوشید عمر جاودانه می یافت 

بخشی از داستان ادیسه هم همین مضمون را دارد 

میل به جاودانگی و کشف راز حیات 

بزرگترین آرزوی آدمی بوده و این آرزو درافسانه ها که تلفیقی از واقعیت و تخیل ملتهاست 

به کررات دیده شده است. 

گیل گمش

افسانه ای است سومری 

و جزو قدیمی ترین داستان های جهان 

نگاشته بر 12 لوح گلی به خط میخی

در میانه ی داستان گیل گمش به جستجوی مردی که راز جاودانگی را دریافته می رود 

و مرد رازش را می گوید 

او کسی نیست جر اوت نپیشتین 

که داستان زندگانیش تماما شبیه نوح نبی است و طوفان عظمیی که طی داستان به آن اشاره می شود 

کاملا شبیه طوفانی است که در ماجرای نوح نبی رخ داد

 خلاصه ای از کتاب رو در پست بعدی می نویسم 

و البته توصیه می کنم که حتما این کتاب رو بخونین 

واقعا زیباست...